Miami shakes off slow start to beat Florida Atlantic 38-10